ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προϊστάμενος Τμήματος :

Δρ Ευαγγελία Κοτρώτσιου , Καθηγήτρια

 


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

    Αργυρούδης Εμμανουήλ ,Ιατρός(Δ/ντής ΣΕΥΠ)

    Κοτρώτσιου Ευαγγελία

    Μπακούρας Σιδέρης

    Ριζούλης Αχιλλέας

    Ρούπα Ζωή

 


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

    Λαχανά Ελένη

    Παπαθανασίου Ιωάννα

    Παραλίκας Θεοδόσης

    Τσαπράνη Μαρία