ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ,

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006

 

Δηλώσεις σπουδαστών
από 26-9-2005 έως 30-9-2005
Έναρξη μαθημάτων Χ.Ε. 2005-2006
3-10-2005
Λήξη μαθημάτων Χ.Ε 2005-2006 20-1-2006
Α΄ Εξεταστική περίοδος Χ.Ε. 2005-2006 από 23-1-2006 έως 6-2-2006
Β΄ Εξεταστική περίοδος Χ.Ε. 2005-2006 από 7-2-2006 έως 20-2-2006
Δηλώσεις Σπουδαστών από 20-2-2006 έως 24-2-2006
Έναρξη μαθημάτων Ε.Ε. 2005-2006 27-2-2006
Λήξη μαθημάτων Ε.Ε. 2005-2006 16-6-2006
   
   

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σπανού Αρετή

Τηλ. Γραμματείας:
(2410) 684251
(2410) 684252