Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

  Στο Τμήμα Νοσηλευτικής πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας και άλλους φορείς με επιστημονικά υπεύθυνους τους:


     Δρ Κοτρώτσιου Ευαγγελία

     Δρ Αργυρούδης Εμμανουήλ

     Δρ Ρούπα Ζωή

 

Ερευνητικά προγράμματα:

 

Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας:

 

     “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΠΕΑΕΚ)”
«Μελέτη του επιπολασμού του άσθματος και της σχέσης του με τις ψυχικές διαταραχές σε νεανικό πληθυσμό της Θεσσαλίας , καθώς και της έκβασής του σε υποπληθυσμό αριστερόχειρων ατόμων»

     “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΠΕΑΕΚ)”
«ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ – BURNOUT ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ»

     “ΕΠΕΑΕΚ”
«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ»

     “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ”
«ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ »

 

Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας:

 

     “Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΑ”

     “ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ”

     “ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ”