ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

“ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ”

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Δρ. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠ:

 1. Δρ. ΡΟΥΠΑ ΖΩΗ
 2. Δρ. ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 3. Δρ. ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 1. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
 2. ΛΑΧΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

3. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 1. ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑ ΦΑΝΗ
 2. Δρ. ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 8/6/2004

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : ΤΡΙΑ ΕΤΗ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:

Σκοπός του προτεινόμενου ερευνητικού προγράμματος είναι η εκτίμηση του οικογενειακού περιβάλλοντος και ο προσδιορισμός του ρόλου του στην πορεία της ψυχικής νόσου. Επιμέρους στόχοι είναι να καταγραφούν: (1) η συναισθηματική ενδοοικογενειακή ατμόσφαιρα , (2) η ποιότητα της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας (3) η τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής (4) η συναισθηματική και σωματική επιβάρυνση των μελών της οικογένειας, (4) το ποσοστό των υποτροπών και (5) ο ρόλος του νοσηλευτή στη σταθεροποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ :

•  Ανασκόπηση, επεξεργασία και αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναφορικά με την σύγχρονη προσέγγιση του ρόλου της οικογένειας στην πορεία της νόσου του ψυχικά πάσχοντα. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αξιολόγηση των ενδοοικογενειακών στάσεων και σχέσεων , των λόγων συμμετοχής της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία, της ανάγκης ποικίλων θεραπευτικών παρεμβάσεων στο επίπεδο της οικογένειας και των λόγων επίτευξης αποδοτικής θεραπευτικής συνεργασίας μαζί της.

•  Πιλοτική Έρευνα

 1. Ανακοινώσεις :

•  “The role of family in psychiatric patients' care”. International Conference of Nursing Perspective Science and Art. 7-8 September 2004, Olomouc, Czec Republic.

•  ¨Οικογένεια και Σχιζοφρένεια : Μελέτη της συναισθηματικής εμπλοκής και της συναισθηματικής κόπωσης των οικογενειών.¨ Παρουσιάσθηκε στο 11 ο Παγκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Λεμεσός 12-13 Νοεμβρίου 2004.

•  ¨Πιλοτική μελέτη της ψυχολογικής υπερκόπωσης οικογενειών που εμπλέκονται στη φροντίδα ψυχικά πάσχοντος μέλους¨. Εγκρίθηκε και θα παρουσιασθεί στο 32 ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 9-12 Μαΐου 2005.

 1. Δημοσιεύσεις :

¨ Σχιζοφρένεια και Οικογένεια¨ . Υπό δημοσίευση στο περιοδικό ¨Νοσηλευτική¨

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ:

 1. Κυρίως Έρευνα
 2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων