ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

“ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ”

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Δρ. ΡΟΥΠΑ ΖΩΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠ:

  1. Δρ. ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  2. Δρ. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

  1. ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  2. ΛΑΧΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

3. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4. ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

5. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

6. ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

7. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ-ΚΡΕΠΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 8/6/2004

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : ΤΡΙΑ ΕΤΗ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:

Με το προτεινόμενο έργο γίνεται μια αρχή για να διερευνηθεί σε βάθος η ήδη υπάρχουσα μεθοδολογία και να προσαρμοστεί στις νέες τάσεις και ανάγκες της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του νέου ανθρώπου αποτελεί το επίκεντρο της μελέτης του σύγχρονου παιδαγωγικού, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού σχεδιασμού.

Ο άνθρωπος όμως, οριοθετεί πια-κατά τη διάρκεια των σπουδών του- το είδος της σταδιοδρομίας που θέλει να ακολουθήσει. Το θέμα είναι να διαμορφώσουμε σήμερα μια καινούργια επαγγελματική θεωρία η οποία θα μας πληροφορεί περισσότερο για το τι συμβαίνει στο χώρο εργασίας, το πώς ο νέος επιλέγει την επαγγελματική του ταυτότητα και τις προοπτικές του, και πως οι σπουδές του σχετίζονται με όλα αυτά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ :

•  Ανασκόπηση, επεξεργασία και αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Έχει γίνει επιμέλεια του βιβλίου με τίτλο : Τα βήματα για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 2003. Έχουν αναζητηθεί στο διαδίκτυο αντίστοιχες έρευνες και έχουν εντοπιστεί κλίμακες (ερωτηματολόγια ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων, λήψης απόφασης και μετάβασης)

•  Πιλοτική Έρευνα

  1. Ανακοινώσεις :

• 

•  ¨Πιλοτική μελέτη διερεύνησης του ρόλου της πληροφόρησης και της προσωπικής επιλογής στο επάγγελμα του νοσηλευτή ” παρουσιάστηκε στο 32 ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 9-12 Μαΐου 2005.

  1. Δημοσιεύσεις :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ:

  1. Κυρίως Έρευνα
  2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων