ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Περιφεριακή οδός Λάρισας - Τρικάλων

τ.κ. 411 10, Λάρισα Τηλ.Κέντρο :

2410 684200

FAX : 2410 610803

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σπανού Αρετή

Τηλ. Γραμματείας:
(2410) 684251
(2410) 684252

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Δρ. Ευαγγελία Κοτρώτσιου

Τηλ. Επικοινωνίας:
(2410) 684256
FAX:
(2410) 613986