ΕΠΕΑΕΚ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στόχοι του προγράμματος αποτελούν:

    Η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του ΠΠΣ, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό ενσωματώνοντας στον κορμό του τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης, τις προόδους της τεχνολογίας και της πληροφορικής.

    Η αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της οργάνωσης του σε ευρύτερες ενότητες και συνεκτικούς κύκλους μαθημάτων και την εισαγωγή και ενίσχυση νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών, ώστε να ασκούνται και να καθοδηγούνται όλοι οι φητητές, καθ' όλη τη διάρκεια της φοίτησής του.

    Η απόκτηση νέων προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων από τους αποφοίτους του Τμήματος που θα τους επιτρέψουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

    Η ποιοτική αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω μιας διαρκούς διαδικασίας εκσυγχρονισμού, αποτίμησης και αξιολόγησης και επανασχεδιασμού του προγράμματος, ώστε να ανταποκρίνεται στη διαρκή αλλαγή των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας.

 

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Ε.Κ.Τ. & Ε.Τ.Π.Α.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΓΕΡΑΣ

 

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ