Ο Πτυχιούχος του Τμήματος

 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο 'Νοσηλευτής - Νοσηλεύτρια' και έχουν το δικαίωμα απασχόλησης τους στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, είτε ως στελέχη Νοσηλευτικών μονάδων στον ιδιωτικό τομέα είτε αυτοαπασχολούμενοι ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων, στα πλαίσια των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Επίσης καλύπτουν τομείς Νοσηλευτικών ειδικοτήτων ελλείψει ειδικών Νοσηλευτών αφού εκπαιδευτούν με ταχύρυθμα προγράμματα.

 

Μπορούν επίσης: 

  • Να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα κάθε φορά με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
  • Μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας σύμφωνα κάθε φορά με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
  • Ακόμα έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν μελέτες για έρευνα με σκοπό την προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης και Μεθοδολογίας.

 

 

Σπουδαστικές Παροχές:

 Η εκπαίδευση σε όλα τα ΤΕΙ της χώρας παρέχεται δωρεάν για χρονική διάρκεια δέκα εξαμήνων. Στη δωρεάν εκπαίδευση περιλαμβάνονται :

 

  • Χορήγηση βιβλίων και σημειώσεων.
  • Δωρεάν σίτιση σε σπουδαστές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα στο εστιατόριο του ιδρύματος και σίτιση για όλους τους σπουδαστές με αντίτιμο όσο και αυτό που καταβάλλεται από το κράτος για τους δωρεάν σιτιζόμενους.
  • Δωρεάν νοσηλεία σε όσους σπουδαστές δεν δια θέτουν άλλη ασφαλιστική κάλυψη.-Μειωμένο εισιτήριο σε αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.
  • Δωρεάν στέγαση ενός αριθμού σπουδαστών χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος στις φοιτητικές εστίες. Ακόμη ένας αριθμός σπουδαστών λαμβάνει επιδότηση ενοικίου.
  • Σύγχρονη βιβλιοθήκη με ξεχωριστό αναγνωστήριο και τμήμα δανεισμού.

 

 

 

 

 

Η φιλοσοφία του τμήματός μας

...............................................................

Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

...............................................................

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2ο Συνέδριο Επιστημόνων φροντίδας Χρονίων Πασχόντων - μια δεπιστημονική προσέγγιση

 

2η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

...............................................................

Το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας διοργανώνουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο:
«Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας»

...............................................................

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού

Υπουργική Απόφαση

Αίτηση-φόρμα Βιογραφικό

...............................................................

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το παράρτημα Λάρισας του ΕΣΝΕ διοργανώνουν συνέδριο με τίτλο :

1ο Συνέδριο Επιστημόνων φροντίδας Χρονίων Πασχόντων - μια δεπιστημονική προσέγγιση

που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα από 16 έως και 19 Νοεμβρίου 2006 στο Ξενοδοχείο IMPERIAL

............................................................... «Ψυχική υγεία και ειδική αγωγή»
«Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών»